Η είναι μια σύγχρονη δικηγορική εταιρεία
η οποία παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.

Η ολιστική προσέγγιση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, η αφοσίωση στις ανάγκες του πελάτη, η εχεμύθεια, η άρτια και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας.

Κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας είναι η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία δεκαετιών, καθώς και οι συνεργάτες μας, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των οποίων επενδύουμε διαρκώς προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης.

Η  είναι μια σύγχρονη δικηγορική εταιρεία η οποία παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες.

Η ολιστική προσέγγιση των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, η αφοσίωση στις ανάγκες του πελάτη, η εχεμύθεια, η άρτια και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας.

Κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας είναι η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία δεκαετιών, καθώς και οι συνεργάτες μας, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των οποίων επενδύουμε διαρκώς προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απιτήσεις της κάθε υπόθεσης.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 
ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  
ΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
  
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  
 
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  
ΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
 
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ

espa-logo
espa-logo