ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχουμε κάθε είδους νομικές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές και νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σε Τραπεζικά Ιδρύματα και σε κάθε είδους νομικές οντότητες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ημεδαπές και αλλοδαπές βιομηχανικές, εμπορικές και κατασκευαστικές εταιρείες, σε εταιρείες εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτων, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, καθώς και σε ιδιώτες.

espa-logo
espa-logo