Πολιτική ποιότητας

 

Πολιτική ποιότητας

Όραμα της δικηγορικής εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι να καταστεί συνώνυμη της ποιοτικής εξυπηρέτησης στον τομέα παροχής νομικών υπηρεσιών.

Στόχος της εταιρείας είναι:

 • η παροχή υπηρεσιών που ξεχωρίζουν στην αγορά για την ποιότητα και την αξιοπιστία τους
 • η έγκαιρη και επιτυχής δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας και η υλοποίηση των υποθέσεών τους με γνώμονα το συμφέρον τους
 • η διαρκής υποστήριξη στους εντολείς μας μέσω παροχής των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση νομικών υπηρεσιών, η διαρκής ενημέρωσή τους για την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών και η άμεση αντιμετώπιση των αναγκών τους αλλά και των τυχόν παραπόνων τους
 • η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από:

 • την επιλογή και προώθηση υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς
 • την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των δικηγόρων του γραφείου μας με τα νέα δεδομένα και πορίσματα της νομικής επιστήμης και την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας
 • την συστηματική διάχυση γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των συνεργατών δικηγόρων και μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας
 • την συνεργασία με αξιόπιστο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αλλά και λοιπών επαγγελματιών σε όλη την Ελλάδα
 • την εφαρμογή και την τήρηση των κανόνων δικαίου, ρητώς συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα περί Δικηγόρων, της ηθικής και των συναλλακτικών ηθών
 • την συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • την αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω από συνεχείς και καινοτόμες ενέργειες
 • την δέσμευση για τήρηση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων, καθώς και αυτών του προτύπου ISO 9001:2015

Η Πολιτική Ποιότητας ανασκοπείται ετήσια από τη Διοίκηση για καταλληλότητα και πληρότητα.

 

 

espa-logo
espa-logo